Εστουδιαντίνα

Limassol (Cyprus) Λαϊκό / Έντεχνο

Schoolwave Cyprus 2010

Bio

Οι Εστουδιαντίνα είναι μαθητικό Λαϊκό/ Έντεχνο συγκρότημα από την Λεμεσό της Κύπρου. Έπαιξαν στην σκηνή του Schoolwave Cyprus 2010. 

Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
Φωτ: Χαψής Μάριος
Share this!
#<Photo::ActiveRecord_AssociationRelation:0x000055b455695050>

Similar Bands

All Bands

Γης Μαδιάμ

Ελληνικό Παραδοσιακό / Έντεχνο
Schoolwave 2019 2018

Taj ΜΑΝΧάΛ

Έντεχνο / Παραδοσιακό
Schoolwave 2019

Ό,τι Να Ναι

Παραδοσιακά με στοιχεία rock και funky
Schoolwave 2007