Τα 65 συγκροτήματα των ακρόασεων του Schoolwave 2011

Συγκροτήματα ακροάσεων 23 Μαρτίου 2011

Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα! Για τις ακροάσεις του Schoolwave 2011 επιλέχτηκαν τελικά 65 συγκροτήματα από τα 188 που δήλωσαν συμμετοχή από όλη την...

Read more

Συγκροτήματα ακροάσεων 8 Μαρτίου 2011

Κυριακή 14/3 θα ανακοινωθούν τα ονόματα των συγκροτημάτων που θα έρθουν στις ακροάσεις

Τα ονόματα των 60 περίπου συγκροτημάτων που θα έρθουν στις ακροάσεις του Schoolwave 2010 θα...

Συγκροτήματα ακροάσεων 24 Μαρτίου 2010

Τα 21 συγκροτήματα των ακροάσεων του Schoolwave Cyprus!

Για τις ακροάσεις του Schoolwave Cyprus επιλέχτηκαν 21 συγκροτήματα. Την ακρόαση των demo και...

Συγκροτήματα ακροάσεων 14 Μαρτίου 2010

Τα 78 συγκροτήματα των ακροάσεων του Schoolwave 2010!

Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα! Για τις ακροάσεις του Schoolwave 2010 επιλέχτηκαν τελικά 78...

Συγκροτήματα ακροάσεων 8 Μαρτίου 2010

Κυριακή 14/3 θα ανακοινωθούν τα ονόματα των συγκροτημάτων που θα έρθουν στις ακροάσεις

Τα ονόματα των 60 περίπου συγκροτημάτων που θα έρθουν στις ακροάσεις του Schoolwave 2010 θα...

Συγκροτήματα ακροάσεων 21 Μαρτίου 2009

Απάντηση στα συγκροτήματα που διαμαρτύρονται επειδή δεν περάσανε στη φάση των ακροάσεων

Επειδή και φέτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πήραμε διάφορα mail από συγκροτήματα που...

Συγκροτήματα ακροάσεων 15 Μαρτίου 2009

Τα 81 συγκροτήμάτα που θα έρθουν στις ακροάσεις του Schoolwave 2009!

Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα! Για τις ακροάσεις του Schoolwave 2009 επιλέχτηκαν 81 συγκροτήματα...

Συγκροτήματα ακροάσεων 4 Μαρτίου 2009

Ακροάσεις Schoolwave 2009 (Update: Η ημερομηνία των ακροάσεων άλλαξε)

Μια ενημέρωση σχετικά με τις ακροάσεις του Schoolwave: 1) Οι ακροάσεις του Schoolwave 2009 θα...

Συγκροτήματα ακροάσεων 3 Μαρτίου 2009

Κυριακή 15/3 θα ανακοινωθούν τα ονόματα των συγκροτημάτων που θα έρθουν στις ακροάσεις

Τα ονόματα των συγκροτημάτων που θα έρθουν στις ακροάσεις του Schoolwave 2009 θα ανακοινωθουν την...